ShortwaveSchedule.com

Sunday 17 Feb 2019, 03:31 UTC
Show me

SOH Xi Wang Zhi Sheng is broadcasting on 95 frequencies right now.

FrequencyStationLanguageStarts/endsDaysTransmitterPowerDistance
6230SOH Xi Wang Zhi ShengChinese00:00 / 23:59TTTTTTT   
6280SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese00:00 / 23:59TTTTTTT   
6370SOH Xi Wang Zhi ShengChinese00:00 / 23:59TTTTTTT   
6730SOH Xi Wang Zhi ShengChinese00:00 / 23:59TTTTTTT   
6870SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese00:00 / 23:59TTTTTTT   
6900SOH Xi Wang Zhi ShengChinese00:00 / 23:59TTTTTTT   
7210SOH Xi Wang Zhi ShengChinese00:00 / 23:59TTTTTTT   
7280SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese00:00 / 23:59TTTTTTT   
7310SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese00:00 / 23:59TTTTTTT   
7730SOH Xi Wang Zhi ShengChinese16:00 / 15:00TTTTTTT   
7800SOH Xi Wang Zhi ShengChinese16:00 / 15:00TTTTTTT   
9100SOH Xi Wang Zhi ShengChinese21:00 / 11:00TTTTTTT   
9180SOH Xi Wang Zhi ShengChinese22:13 / 17:11TTTTTTT   
9200SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:51 / 15:30TTTTTTT   
9280SOH Xi Wang Zhi ShengChinese22:12 / 17:11TTTTTTT   
9540SOH Xi Wang Zhi ShengChinese22:15 / 19:00TTTTTTT   
9635SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:40 / 17:10TTTTTTT   
9730SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:05 / 17:05TTTTTTT   
9920SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:50 / 17:00TTTTTTT   
9970SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:47 / 17:02TTTTTTT   
10820SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:40 / 17:00TTTTTTT   
10870SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:03 / 17:05TTTTTTT   
10920SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:25 / 17:45TTTTTTT   
10960SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:30 / 17:05TTTTTTT   
11070SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese22:10 / 17:10TTTTTTT   
11150SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:50 / 17:00TTTTTTT   
11300SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:10 / 17:00TTTTTTT   
11370SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:10 / 17:00TTTTTTT   
11410SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:20 / 17:15TTTTTTT   
11440SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese20:41 / 17:00TTTTTTT   
11460SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:00 / 17:10TTTTTTT   
11500SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese20:30 / 17:00TTTTTTT   
11530SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese20:00 / 15:00TTTTTTT   
11715SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:05 / 17:00TTTTTTT   
11765SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:30 / 15:00TTTTTTT   
11775SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:31 / 17:30TTTTTTT   
11970SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:30 / 17:00TTTTTTT   
12150SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:30 / 17:00TTTTTTT   
12170SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:30 / 17:00TTTTTTT   
12230SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:30 / 17:00TTTTTTT   
12345SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:30 / 15:00TTTTTTT   
12370SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:05 / 16:00TTTTTTT   
12430SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:00 / 17:00TTTTTTT   
12500SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:35 / 17:00TTTTTTT   
12560SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:30 / 17:00TTTTTTT   
12775SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:30 / 14:00TTTTTTT   
12800SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:30 / 16:00TTTTTTT   
12870SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:30 / 17:00TTTTTTT   
12910SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:52 / 17:00TTTTTTT   
12950SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese22:00 / 14:50TTTTTTT   
12980SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:10 / 17:00TTTTTTT   
13070SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese22:08 / 16:56TTTTTTT   
13130SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:30 / 14:30TTTTTTT   
13200SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:30 / 14:30TTTTTTT   
13230SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese22:00 / 17:00TTTTTTT   
13270SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:10 / 17:00TTTTTTT   
13530SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:10 / 15:50TTTTTTT   
13640SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese23:00 / 17:00TTTTTTT   
13680SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:30 / 15:00TTTTTTT   
13775SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese22:10 / 14:20TTTTTTT   
13820SOH Xi Wang Zhi ShengChinese21:20 / 14:00TTTTTTT   
13890SOH Xi Wang Zhi ShengChinese23:00 / 14:00TTTTTTT   
13920SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese22:13 / 14:20TTTTTTT   
13980SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese23:00 / 15:00TTTTTTT   
14370SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese23:00 / 15:00TTTTTTT   
14430SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:10 / 17:00TTTTTTT   
14500SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese22:00 / 16:00TTTTTTT   
14600SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese23:00 / 15:00TTTTTTT   
14700SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese22:00 / 16:11TTTTTTT   
14775SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese22:00 / 15:00TTTTTTT   
14800SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:30 / 15:00TTTTTTT   
14870SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese22:00 / 16:05TTTTTTT   
14900SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese22:00 / 15:00TTTTTTT   
14920SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:30 / 14:30TTTTTTT   
15070SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:00 / 17:00TTTTTTT   
15295SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:00 / 17:00TTTTTTT   
15340SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:50 / 17:00TTTTTTT   
15775SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:30 / 16:00TTTTTTT   
15840SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:44 / 15:30TTTTTTT   
15870SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:00 / 17:06TTTTTTT   
15970SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:10 / 16:30TTTTTTT   
16100SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:15 / 14:20TTTTTTT   
16160SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:30 / 14:30TTTTTTT   
16250SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:50 / 17:00TTTTTTT   
16300SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese22:04 / 16:02TTTTTTT   
16350SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese22:50 / 13:30TTTTTTT   
16600SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:00 / 15:00TTTTTTT   
16770SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese23:30 / 14:05TTTTTTT   
16775SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese22:00 / 14:30TTTTTTT   
16980SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:30 / 15:30TTTTTTT   
17000SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:10 / 15:00TTTTTTT   
17200SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese22:00 / 13:50TTTTTTT   
17400SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:55 / 14:20TTTTTTT   
17441SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese23:00 / 13:00TTTTTTT   
18870SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese22:00 / 10:00TTTTTTT   

SOH Xi Wang Zhi Sheng has 108 scheduled broadcasts.

FrequencyStationLanguageStarts/endsDaysTransmitterPowerDistance
6230SOH Xi Wang Zhi ShengChinese00:00 / 23:59TTTTTTT   
6230SOH Xi Wang Zhi ShengCantonese15:00 / 16:00TTTTTTT   
6280SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese00:00 / 23:59TTTTTTT   
6370SOH Xi Wang Zhi ShengChinese00:00 / 23:59TTTTTTT   
6370SOH Xi Wang Zhi ShengCantonese15:00 / 16:00TTTTTTT   
6730SOH Xi Wang Zhi ShengChinese00:00 / 23:59TTTTTTT   
6730SOH Xi Wang Zhi ShengCantonese15:00 / 16:00TTTTTTT   
6870SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese00:00 / 23:59TTTTTTT   
6900SOH Xi Wang Zhi ShengChinese00:00 / 23:59TTTTTTT   
6900SOH Xi Wang Zhi ShengCantonese15:00 / 16:00TTTTTTT   
7210SOH Xi Wang Zhi ShengChinese00:00 / 23:59TTTTTTT   
7210SOH Xi Wang Zhi ShengCantonese15:00 / 16:00TTTTTTT   
7280SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese00:00 / 23:59TTTTTTT   
7310SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese00:00 / 23:59TTTTTTT   
7600SOH Xi Wang Zhi ShengChinese07:00 / 01:00TTTTTTT   
7730SOH Xi Wang Zhi ShengCantonese15:00 / 16:00TTTTTTT   
7730SOH Xi Wang Zhi ShengChinese16:00 / 15:00TTTTTTT   
7800SOH Xi Wang Zhi ShengCantonese15:00 / 16:00TTTTTTT   
7800SOH Xi Wang Zhi ShengChinese16:00 / 15:00TTTTTTT   
9100SOH Xi Wang Zhi ShengChinese21:00 / 11:00TTTTTTT   
9155SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese08:00 / 22:55TTTTTTT   
9180SOH Xi Wang Zhi ShengCantonese15:00 / 16:00TTTTTTT   
9180SOH Xi Wang Zhi ShengChinese22:13 / 17:11TTTTTTT   
9200SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:51 / 15:30TTTTTTT   
9255SOH Xi Wang Zhi ShengChinese11:15 / 16:00TTTTTTT   
9280SOH Xi Wang Zhi ShengChinese22:12 / 17:11TTTTTTT   
9360SOH Xi Wang Zhi ShengChinese10:00 / 03:30TTTTTTT   
9360SOH Xi Wang Zhi ShengCantonese14:00 / 15:00TTTTTTT   
9540SOH Xi Wang Zhi ShengChinese22:15 / 19:00TTTTTTT   
9635SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:40 / 17:10TTTTTTT   
9730SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:05 / 17:05TTTTTTT   
9920SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:50 / 17:00TTTTTTT   
9970SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:47 / 17:02TTTTTTT   
10820SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:40 / 17:00TTTTTTT   
10870SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:03 / 17:05TTTTTTT   
10920SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:25 / 17:45TTTTTTT   
10960SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:30 / 17:05TTTTTTT   
11070SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese22:10 / 17:10TTTTTTT   
11150SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:50 / 17:00TTTTTTT   
11300SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:10 / 17:00TTTTTTT   
11370SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:10 / 17:00TTTTTTT   
11410SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:20 / 17:15TTTTTTT   
11440SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese20:41 / 17:00TTTTTTT   
11460SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:00 / 17:10TTTTTTT   
11500SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese20:30 / 17:00TTTTTTT   
11530SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese20:00 / 15:00TTTTTTT   
11715SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:05 / 17:00TTTTTTT   
11765SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:30 / 15:00TTTTTTT   
11775SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:31 / 17:30TTTTTTT   
11970SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:30 / 17:00TTTTTTT   
12150SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:30 / 17:00TTTTTTT   
12170SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:30 / 17:00TTTTTTT   
12230SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:30 / 17:00TTTTTTT   
12345SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:30 / 15:00TTTTTTT   
12370SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:05 / 16:00TTTTTTT   
12430SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:00 / 17:00TTTTTTT   
12500SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:35 / 17:00TTTTTTT   
12560SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:30 / 17:00TTTTTTT   
12775SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:30 / 14:00TTTTTTT   
12800SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:30 / 16:00TTTTTTT   
12870SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:30 / 17:00TTTTTTT   
12910SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:52 / 17:00TTTTTTT   
12950SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese22:00 / 14:50TTTTTTT   
12980SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:10 / 17:00TTTTTTT   
13070SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese22:08 / 16:56TTTTTTT   
13130SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:30 / 14:30TTTTTTT   
13200SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:30 / 14:30TTTTTTT   
13230SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese22:00 / 17:00TTTTTTT   
13270SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:10 / 17:00TTTTTTT   
13530SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:10 / 15:50TTTTTTT   
13640SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese23:00 / 17:00TTTTTTT   
13680SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:30 / 15:00TTTTTTT   
13775SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese22:10 / 14:20TTTTTTT   
13820SOH Xi Wang Zhi ShengChinese21:20 / 14:00TTTTTTT   
13890SOH Xi Wang Zhi ShengChinese23:00 / 14:00TTTTTTT   
13920SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese22:13 / 14:20TTTTTTT   
13980SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese23:00 / 15:00TTTTTTT   
14370SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese23:00 / 15:00TTTTTTT   
14430SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:10 / 17:00TTTTTTT   
14500SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese22:00 / 16:00TTTTTTT   
14600SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese23:00 / 15:00TTTTTTT   
14700SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese22:00 / 16:11TTTTTTT   
14775SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese22:00 / 15:00TTTTTTT   
14800SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:30 / 15:00TTTTTTT   
14870SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese22:00 / 16:05TTTTTTT   
14900SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese22:00 / 15:00TTTTTTT   
14920SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:30 / 14:30TTTTTTT   
15070SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:00 / 17:00TTTTTTT   
15295SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:00 / 17:00TTTTTTT   
15340SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:50 / 17:00TTTTTTT   
15775SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:30 / 16:00TTTTTTT   
15840SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:44 / 15:30TTTTTTT   
15870SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:00 / 17:06TTTTTTT   
15970SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:10 / 16:30TTTTTTT   
16100SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:15 / 14:20TTTTTTT   
16160SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:30 / 14:30TTTTTTT   
16250SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:50 / 17:00TTTTTTT   
16300SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese22:04 / 16:02TTTTTTT   
16350SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese22:50 / 13:30TTTTTTT   
16600SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:00 / 15:00TTTTTTT   
16770SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese23:30 / 14:05TTTTTTT   
16775SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese22:00 / 14:30TTTTTTT   
16980SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:30 / 15:30TTTTTTT   
17000SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:10 / 15:00TTTTTTT   
17200SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese22:00 / 13:50TTTTTTT   
17400SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese21:55 / 14:20TTTTTTT   
17441SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese23:00 / 13:00TTTTTTT   
18870SOH Xi Wang Zhi ShengChinese/Cantonese22:00 / 10:00TTTTTTT